Co je a co není optimalizace tiskového parku?

Cílem optimalizace tiskového prostředí by mělo být dosažení nižších celkových nákladů na vlastnictví, nebo chcete-li na provoz tiskového parku. Takové snížení nákladů však musí zahrnovat jak přímé, tak nepřímé náklady. A v tom je právě kámen úrazu. „Optimalizace“ totiž příliš často slouží jako prodejní nástroj výrobců tiskových technologií. Analýza tiskového prostředí, kterou vypracuje takový dodavatel,…