4 hlavní benefity MPS služeb

MPS přinášejí snížení nákladů, jejich zprůhlednění, zvýšení dostupnosti tisku pro uživatele a zjednodušení práce všem, kdo se o tiskový park starají. 1. Snížení nákladů na tisk až o 30 % A) PŘÍMÉ NÁKLADY = cena za stránku Jak služby MPS sníží přímé náklady, které tvoří zejména pořizovací cena zařízení, cena spotřebních materiálů, papíru, servisních služeb…