ROZHOVOR: Co na poli MPS nabízejí výrobci tiskových technologií

Rozhovor_MPS1. Jaká je vaše definice služeb Managed Print Services?

Aleš Bráza, Hewlett-Packard s.r.o.:

Managed Print Services jsou především služby. Tedy něco, co zákazníkovi umožní bezproblémově pracovat s dokumenty (vytvářet je, zpracovávat, distribuovat či je archivovat). Přirovnal bych to k návštěvě dobré restaurace, kde se nemusíte starat, z jakých surovin kuchař jídlo připravil, a dostanete ho kvalitně zpracované, podle vaší chuti, naservírované ochotným personálem v příjemném prostředí a navíc ještě s dobrou hudbou. Neřešíte tak, kde sehnat kvalitní maso, abyste si mohli připravit steak, zda máte vhodnou pánev na jeho přípravu a čerstvé přílohy. Ani to, jestli jste dostatečně dobrý kuchař, který steak zvládne připravit tak, aby chutnal. Služby Managed Print Services zkrátka umožňují zákazníkům pracovat s dokumenty ve fyzické i elektronické podobě bez nutnosti HW, SW a personálních investic za podpory externího dodavatele, který zajišťuje bezproblémovost celého procesu práce s dokumenty v dané společnosti přesně podle potřeb a přání klienta. A klient platí jen za to, co skutečně využívá.

Antonín Brož, Canon CZ:

Služby MPS v pojetí společnosti Canon představují flexibilní řešení, které jde za hranice pouhého tisku a kopírování. Vše začíná důkladnou analýzou současného stavu tiskového řešení následovanou návrhem optimalizace, jejíž primární cíl je především úspora nákladů a času zákazníka.

Radek Cinádr, OKI Systems (Czech and Slovak), s.r.o.:

V praxi je možné pro pojem Managed Print Services najít celou řadou definic. Služby MPS společnosti OKI bychom mohli charakterizovat jako kompletní sadu složenou z analytických nástrojů, vlastních tiskových zařízení a podpůrných softwarových nástrojů a z navazující infrastruktury zajišťující servis, objednávky spotřebního materiálu, fakturování apod. Výstupem kvalitně zpracovaného projektu služeb Managed Print Services je potom optimální pokrytí tiskových potřeb koncového zákazníka.

Antonín Masojídek, XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.:

Služby MPS jsou konzultačními společnostmi přesně vymezeny a ve společnosti Xerox jsme si dali za cíl poskytovat je v plné šíři. Kontrakt typu služeb MPS má tyto vlastnosti:

 • Je víceletý a s platbou za každou vytisknutou stranu.
 • Tisková zařízení jsou pokud možno v pronájmu.
 • Provozuschopnost všech zařízení je proaktivně monitorována systémem vzdálené správy.
 • Dodávky spotřebního materiálu jsou automatické a zásahy techniků řízené přímo ze společnosti Xerox.
 • Uživatel má k dispozici jednotný helpdesk s možností komunikovat telefonem, e-mailem nebo přes webový portál.
 • Provádí se pravidelná (čtvrtletní) vyhodnocení provozu a následná průběžná optimalizace tiskového prostředí.
 • Zákazníkovi zasíláme detailní reporting poskytovaných služeb (mimo jiné vytížení strojů nebo dodržování servisních podmínek).

2. Co na poli služeb MPS nabízíte v přímém obchodním modelu a co v prodeji přes partnerský kanál?

Aleš Bráza, Hewlett-Packard s.r.o.:

Společnost Hewlett-Packard nabízí dva modely služeb Managed Print Services. Model, který je určen pro větší korporátní a privátní zákazníky i státní správu, obsahuje nabídku řízení tisku, skenování, kopírování, stejně tak jako řízení podatelen, reprografických center, zpracování elektronických dokumentů, archivaci a vytěžování dat. Je to komplexní služba. Autorizovaní partneři mají možnost za podpory společnosti HP nabízet služby Managed Print Services pro menší společnosti, které potřebují primárně zajistit optimalizované tiskové prostředí. V tomto případě společnost HP poskytne HW a SW, spotřební materiál a část zahrnující službu (dodávka a správa HW, spotřebního materiálu, případně účtovacího SW), fakturace a SLA jsou na partnerovi.

Antonín Brož, Canon CZ:

Nabízená škála služeb je shodná v obou případech. Záleží tedy jen na zákazníkovi, kterou formu bude preferovat. Jak reprezentanti přímého prodeje společnosti Canon CZ, tak zástupci partnerského prodeje pravidelně absolvují důkladná školení a zvyšují si potřebnou kvalifikaci v oblasti služeb Managed Print Services. Klíčové milníky jsou samozřejmě certifikovány přímo společností Canon Europe.

Radek Cinádr, OKI Systems (Czech and Slovak), s.r.o.:

Produkty společnosti OKI se prodávají nepřímo. Obchody s tiskovými zařízeními a spotřebním materiálem probíhají výhradně prostřednictvím sítě obchodních partnerů. Ti totiž znají koncového zákazníka nejlépe, mají k němu nejblíže a k prodané „krabici“ většinou přidávají to „něco“ navíc, což je nadstandardní péče, osobní přístup atd. Prodej přes naše partnery tedy nadále zůstává prioritou, nicméně v oblasti služeb MPS je společnost OKI schopna zajistit péči o zákazníka v plné míře i vlastními prostředky.

Antonín Masojídek, XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.:

Služby MPS jsou k dispozici jak pro přímé zákazníky společnosti Xerox, tak pro zákazníky našich certifikovaných obchodních partnerů. V obou případech je poskytován shodný rozsah služeb. Služby MPS poskytované prostřednictvím přímého prodeje označujeme zkratkou XPS (Xerox Print Services) a v partnerském prodeji zkratkou XPPS (Xerox Partner Print Services).

3. Jsou podle vás služby MPS stále vhodné jen pro velké organizace, nebo již pro ně dozrál čas i v segmentu středních a menších zákazníků (SMB)? Jaká je vaše definice SMB?

Aleš Bráza, Hewlett-Packard s.r.o.:

Podle mého názoru jsou služby Managed Print Services vhodné jak pro velké organizace (řádově tisíce zaměstnanců), tak pro střední i menší firmy (desítky zaměstnanců). Dokonce jsem přesvědčen, že v mnoha menších společnostech je efekt zavedení řízených tiskových služeb vyšší než ve velkých korporátních firmách a přináší zajímavější ekonomické přínosy. V neposlední řadě vede zavedení takového typu služeb v menších společnostech často k zefektivnění a zrychlení práce s dokumenty a tím k úspoře času zaměstnanců a zvýšení efektivity jejich práce a k úsporám v nepřímých nákladech vynaložených na dokumentové procesy těchto firem. Samostatnou kapitolou je zavádění služeb MPS ve státních institucích, kde zatím není příliš rozšířené. Kromě efektů, které jsem již zmiňoval, přináší zavedení služeb MPS v takovýchto institucích hlavně zpřehlednění nákladů na tiskové a dokumentové procesy a tím možnost jejich kontroly, která předtím mnohdy prakticky neexistovala.

Antonín Brož, Canon CZ:

Tiskové procesy jsou v některých společnostech stále považovány za sekundární nákladovou položku a někdy je opravdu zajímavé, kolik nákladů a času dokáže společnost vhodnou optimalizací ušetřit. Z tohoto pohledu si myslím, že služby MPS jsou vhodné pro všechny společnosti, které přesáhnou určitý měsíční objem tisku. Přesná segmentace vychází až z důkladné analýzy tiskového prostředí.

Radek Cinádr, OKI Systems (Czech and Slovak), s.r.o.:

Naše zkušenost je taková, že služby MPS postupně pronikají i k menším zákazníkům. Nezřídka se totiž setkáváme s případy, kdy se ozve zákazník poptávající třeba jen jedno multifunkční zařízení formátu A4 v pořizovací ceně 10 000 až 15 000 Kč a chce ho provozovat v režimu MPS. Ohledně otázky na definici SMB, ve společnosti OKI definujeme tuto oblast jako firmy a společnosti, které nemají svého vlastního manažera IT.

Antonín Masojídek, XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.:

Dlouholeté zkušenosti se službami MPS v segmentu TOP zákazníků nyní zúročujeme v partnerském prodeji do oblasti SMB, kde obliba těchto služeb neustále roste. SMB jsou pro nás střední a malé podniky, měřeno počtem zaměstnanců případně ročním obratem.

4. Jaké technologie zabezpečení tisku a řízení nákladů poskytujete zákazníkům, ať již v přímém obchodním modelu nebo prostřednictvím svých partnerů?

Aleš Bráza, Hewlett-Packard s.r.o.:

Co se týče přímého obchodního modelu, nabízíme především SW SafeCom, ale dokážeme implementovat jakýkoli dostupný a certifikovaný systém zabezpečení tisku a řízení nákladů. Partneři mají možnosti neomezené.

Antonín Brož, Canon CZ:

Ke komplexnímu řízení, monitoringu a vyhodnocování tiskových procesů využíváme náš interní software Uniflow, který byl vyvinut pro potřeby společnosti Canon a patří mezi špičky v oboru. Vzhledem k tomu, že se jedná o modulární software, záleží jen na zákazníkovi, jaké má ve své společnosti priority.

Radek Cinádr, OKI Systems (Czech and Slovak), s.r.o.:

Společnost OKI nabízí zákazníkům jak proprietární řešení založená na nástrojích a technologiích společnosti OKI, tak řešení třetích stran, a to pro oba zmiňované obchodní modely. Zabezpečení tisku poskytuje společnost OKI zákazníkům už u nejmenších A4 zařízení. Řízení a sledování tisku je možné přímo na samotném zařízení bez nutnosti provozovat dedikovaný server, podpora serverových řešení (SafeQ, MyQ) je však ze strany společnosti OKI také zajištěna.

Antonín Masojídek, XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.:

Bezpečnost tiskového prostředí je na prvním místě. Konkrétně se o zabezpečení tisku stará originální technologie společnosti Xerox „Secure Print“, která umožní tisk dokumentu až po zadání uživatelského hesla u zařízení. Dále implementujeme autorizační systém SafeQ a jeho funkci Follow-me, popřípadě systém Equitrac s funkcí Follow-You.

5. Co zajímavého nabízíte na poli zlepšení firemních procesů pomocí document workflow / document managementu?

Aleš Bráza, Hewlett-Packard s.r.o.:

Na poli document workflow a komplexních dokumentových procesů nabízíme škálu produktů a řešení zahrnující implementaci jednoduchých DMS systémů pro malé a střední firmy až po implementaci komplexních DMS služeb a rozsáhlých renomovaných SW produktů (Documentum, Extream).

Antonín Brož, Canon CZ:

Společnost Canon, jako jeden z mála výrobců, disponuje opravdu širokým portfoliem produktů, díky kterým je schopna pokrýt všechny klíčové fáze oběhu dokumentů, od jeho pořízení v profesionální kvalitě až po digitální archivaci.

Radek Cinádr, OKI Systems (Czech and Slovak), s.r.o.:

Určitě možnost optimalizace firemních procesů, čili opakující se cyklus sestávající z analýzy, návrhu řešení, implementace a řízení tiskového nebo dokumentového prostředí ve firmě.

Antonín Masojídek, XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.:

Společnost Xerox se v nedávné době spojila se zkušeným profesionálem v oblasti dokument managementu, společností ACS. Nabídka společnosti Xerox je v této oblasti velmi široká, ale její konkrétnější popis je bohužel nad rámec tohoto článku.

6. Proč by si zákazníci měli vybrat na poli služeb MPS právě vás?

Aleš Bráza, Hewlett-Packard s.r.o.:

Protože společnost HP stále zůstává výrobcem, jehož škála tiskového HW je nejširší jak technologicky, tak z hlediska počtu a kategorií modelů.

Antonín Brož, Canon CZ:

Snažíme se dělat maximum, aby si nás zákazníci vybírali pro naše kvalitní služby, prokazatelné výsledky optimalizace u klíčových společností jak v České republice, tak v Evropě, a zázemí silného nadnárodního partnera s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi.

Radek Cinádr, OKI Systems (Czech and Slovak), s.r.o.:

Protože společnost OKI:

 • nabízí kvalitní a praxí prověřená tisková zařízení s unikátní technologií LED, kterou před 23 lety přinesla a představila tiskovému světu.
 • pokryje požadavky zákazníka širokým portfoliem zařízení, od nejmenších A4 černobílých až po velká A3 barevná, dále nabízí jehličkové tiskárny, POS tiskárny a faxy.
 • není „kolosem“ se složitými schvalovacími procesy a byrokratickými překážkami.
 • není v oblasti služeb MPS žádným nováčkem, má fungující systém a silné zázemí.
 • má v ČR a SR úspěšnou 20letou historii se sítí cca 150 partnerů, má množství lokálních zastoupení celosvětově, kořeny společnosti OKI jsou v Japonsku (rok 1881, zakladatelem Kibataro Oki).

Antonín Masojídek, XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.:

Jsme hrdi na statisíce spokojených zákazníků po celém světě. Konzultační společnosti IDC, Gartner, Quocirca a další nás pravidelně umisťují na přední pozice v kvadrantu nejlepších poskytovatelů služeb MPS. Máme jednu z nejlepších technologií vzdálené správy a služby zákazníkům jsou procesně do detailu propracovány. Korporátní zákazníci oceňují stejnou skladbu a kvalitu služeb v různých zemích, menší zákazníci získávají typ služeb, který byl v minulosti dostupný pouze velkým firmám.

Potřebujete poradit nebo pomoci s čímkoli, co se týká tisku? Neváhejte se obrátit na naše Zákaznické centrum na čísle 800 131 484. Jsme specialisté na zajištění kancelářského tisku. Více informací najdete na www.printpartners.cz.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s