Jak má probíhat optimalizace tiskového prostředí a kdo by ji měl dělat?

Kvalitní optimalizaci tiskového prostředí by měla předcházet jeho excelentní znalost. Doporučeným postupem je tedy spíše přenechat stávající tiskový park do správy dodavateli, který se jeho správou dobře seznámí s potřebami zákazníka, a teprve pak přistupovat k optimalizaci. Když už optimalizaci provádí někdo jiný než současný dodavatel, provozovatel tiskového parku, je důležité provést kvalitní analýzu stávajícího…

Co je a co není optimalizace tiskového parku?

Cílem optimalizace tiskového prostředí by mělo být dosažení nižších celkových nákladů na vlastnictví, nebo chcete-li na provoz tiskového parku. Takové snížení nákladů však musí zahrnovat jak přímé, tak nepřímé náklady. A v tom je právě kámen úrazu. „Optimalizace“ totiž příliš často slouží jako prodejní nástroj výrobců tiskových technologií. Analýza tiskového prostředí, kterou vypracuje takový dodavatel,…